Loading...
Blog 2018-03-01T15:57:26+00:00

Quina finalitat té la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent —aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació, entre d'altres— que té per objecte determinar el seu estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. I tot plegat amb la finalitat de tenir establert un sistema de control periòdic dels edificis d'habitatges i, d'aquesta manera, verificar l'estat [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-05-09T16:54:46+00:00 07/05/2018|

Quina informació aporta el certificat i l’etiqueta energètica

El certificat d'eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d'un habitatge, local o edifici, tenint en compte el seu consum d'energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix. S'acompanya d'una etiqueta energètica que classifica els habitatges, locals o edificis en una escala de set lletres, de l'A a la G, sent la lletra A la més eficient i la G la menys eficient. El certificat el realitza un tècnic competent —aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació, entre d'altres— i en base a [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-04-09T14:38:54+00:00 09/04/2018|

Què és i quan fa falta la cèdula d’habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula d'habitabilitat pot ser de primera o de segona ocupació. En el primer cas es tracta d'habitatges de nova construcció o que hagin estat objecte d'una rehabilitació o gran rehabilitació, mentre que en el segon supòsit fa [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T18:20:08+00:00 05/03/2018|

Qui és i què fa el tècnic de capçalera

En els darrers anys el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona ha estat impulsant una campanya per posicionar el nostre col·lectiu professional com a tècnic de capçalera expert del cicle de l'edificació, informant de les diferents tasques professionals que duem a terme i els serveis que podem oferir a la ciutadania, especialment pel que fa al manteniment i la rehabilitació d'edificis i habitatges. En aquest article ens endinsarem en aquesta figura professional per tal de conèixer qui [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T15:23:25+00:00 05/02/2018|

Renovem el web i estrenem el blog corporatiu

Ecoedifica estrena el 2018 amb un web totalment renovat, on també destaca l'estrena del blog corporatiu. A través d'aquest nou canal de comunicació anirem informant de les notícies i l'actualitat sobre el despatx professional en particular, així com del sector de l'edificació en general. A més, el blog també servirà per fer divulgació dels serveis professionals que ofereix Ecoedifica i com aquests s'adapten a les necessitats dels diferents perfils de client. La millora en la presència i la comunicació a internet [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-02T14:41:30+00:00 08/01/2018|