Loading...
Avís legal 2018-12-04T14:52:13+00:00

informació general

El titular del nom comercial Ecoedifica i del domini ecoedifica.com és Jordi Royo Vila (en endavant Ecoedifica), amb NIF 43530817M, domicili a Pl. Comerç, 3, 08030 Barcelona, adreça electrònica info@ecoedifica.com i telèfon 93 220 54 30. Mitjançant el domini ecoedifica.com, el despatx professional gestiona el seu lloc web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web ecoedifica.com.

accés dels usuaris

L’accés i/o ús del lloc web d’Ecoedifica atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el lloc web. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al lloc web d’Ecoedifica sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat d’Ecoedifica els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web ecoedifica.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Ecoedifica l’exercici dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització d’Ecoedifica, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Ecoedifica explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, Ecoedifica s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa d’Ecoedifica.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web ecoedifica.com o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra no pertanyent a ecoedifica.com per mitjà de qualsevol tècnica o procediment.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Ecoedifica conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web ecoedifica.com.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat d’Ecoedifica, sense el coneixement i l’autorització corresponent del despatx professional.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Ecoedifica, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

protecció de dades de caràcter personal

En el cas que l’usuari faciliti les seves dades personals a través del lloc web ecoedifica.com, el seu tractament se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i seran conversades durant el temps necessari per complir amb aquestes finalitats, així com durant el temps necessari per complir les obligacions legals pertinents. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició amb relació a les dades de caràcter personal tractades per Ecoedifica, en els termes i les condicions previstes per la normativa vigent, l’usuari ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@ecoedifica.com.

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini del dispositiu utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça electrònica del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquesta informació no s’associa a usuaris concrets i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web ecoedifica.com.

El lloc web ecoedifica.com no utilitza cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del lloc web ecoedifica.com o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesura d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del lloc web. Aquesta mesura utilitza cookies de terceres parts. Podeu accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa a l’adreça https://policies.google.com/privacy?hl=ca.

política de cookies

Les cookies constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que els llocs web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu compte d’usuari, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

El lloc web ecoedifica.com utilitza cookies pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les cookies en el seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats del lloc web no estiguin disponibles.

D’acord amb la normativa vigent, Ecoedifica facilita als usuaris informació relativa a les cookies que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les. Al navegar pel lloc web ecoedifica.com, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar cookies en ell seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

 • Informació estadística de l’ús del lloc web.
 • Credencials de l’usuari per mantenir la sessió activa.
 • Continguts consultats recentment per facilitar la navegació.

responsabilitat en relació als continguts

Ecoedifica es reserva el dret de modificar els continguts del lloc web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Ecoedifica no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del lloc web ecoedifica.com.

Ecoedifica no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

dret d’exclusió

Ecoedifica es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

generalitats

Ecoedifica perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Ecoedifica no pot garantir que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

modificació de les presents condicions i durada

Ecoedifica podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Ecoedifica i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.