Loading...

Qui és i què fa el tècnic de capçalera

En els darrers anys el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona ha estat impulsant una campanya per posicionar el nostre col·lectiu professional com a tècnic de capçalera expert del cicle de l’edificació, informant de les diferents tasques professionals que duem a terme i els serveis que podem oferir a la ciutadania, especialment pel que fa al manteniment i la rehabilitació d’edificis i habitatges. En aquest article ens endinsarem en aquesta figura professional per tal de conèixer qui és i què fa el tècnic de capçalera.

Es tracta del professional de confiança que informa, orienta i soluciona qualsevol tema relacionat amb la construcció, el manteniment i la rehabilitació d’edificis i habitatges. Organitza i gestiona la conservació de l’edifici, programa les operacions de manteniment preventiu per allargar-ne la vida útil, i planifica les actuacions de rehabilitació i millora. Dit en altres paraules, és com un “metge” que té cura de la salut d’edificis i habitatges i que també pot assessorar a la propietat sobre tots aquells temes relacionats amb la seva conservació i manteniment.

El tècnic de capçalera és un professional amb una visió global del cicle de l’edificació, el que li permet donar resposta a tot tipus de problemàtiques i reptes en edificis i habitatges. Si bé és cert que aquesta visió global té inherent un ampli coneixement, també hi haurà ocasions en què serà necessària la intervenció de tècnics especialistes —per exemple, en estructures o instal·lacions— per donar resposta a necessitats concretes. I, en aquest cas, la visió global i els coneixements del tècnic de capçalera li permeten escollir en cada cas l’especialista més adient. Tornant a l’analogia amb la medicina, el tècnic de capçalera actua de la mateixa manera que ho fa el metge de capçalera quan deriva els seus pacients, per exemple, a l’al·lergòleg, el cardiòleg o el neuròleg.

Els aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers d’edificació som professionals amb la preparació tècnica idònia per assumir la tasca de tècnic de capçalera. A més, per al desenvolupament de les nostres funcions comptem amb el suport del nostre col·legi professional que, mitjançant el visat, certifica la nostra competència, ens proporciona formació continuada i ens assessora en el nostre dia a dia professional.

Sobre l’autor

Jordi Royo Vila, enginyer d’edificació i facility manager. Especialitzat en habitabilitat, eficiència energètica, inspecció tècnica, llicència d’activitats, construcció sostenible i facility management. Tècnic de capçalera per a particulars, comunitats de propietaris, administradors de finques, agents de la propietat immobiliària i empreses.

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T15:23:25+00:00 05/02/2018|
Compartir l'article: