About Jordi Royo Vila

This author has not yet filled in any details.
So far Jordi Royo Vila has created 6 blog entries.

Per què és necessària i què regula la llicència d’activitats

D'acord amb la legislació de règim local, els municipis ostenten la potestat d'intervenir l'activitat de la ciutadania. Aquesta potestat va lligada al deure de l'administració municipal de vetllar perquè les activitats compleixin els requisits regulats a les normes aplicables a cada tipus d'activitat amb la finalitat de garantir la protecció del medi ambient i la seguretat de les [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T11:42:18+00:00 04/06/2018|
Compartir l'article:     

Quina finalitat té la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent —aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació, entre d'altres— que té per objecte determinar el seu estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T10:06:53+00:00 07/05/2018|
Compartir l'article:     

Quina informació aporta el certificat i l’etiqueta energètica

El certificat d'eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d'un habitatge, local o edifici, tenint en compte el seu consum d'energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix. S'acompanya d'una etiqueta energètica que classifica els habitatges, locals o edificis en una escala de set lletres, de l'A a la G, sent la lletra A la més [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T11:21:07+00:00 09/04/2018|
Compartir l'article:     

Què és i quan fa falta la cèdula d’habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula d'habitabilitat pot ser de primera o de segona ocupació. En el [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T18:20:08+00:00 05/03/2018|
Compartir l'article:     

Qui és i què fa el tècnic de capçalera

En els darrers anys el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona ha estat impulsant una campanya per posicionar el nostre col·lectiu professional com a tècnic de capçalera expert del cicle de l'edificació, informant de les diferents tasques professionals que duem a terme i els serveis que podem oferir a la ciutadania, especialment [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T15:23:25+00:00 05/02/2018|
Compartir l'article:     

Renovem el web i estrenem el blog corporatiu

Ecoedifica estrena el 2018 amb un web totalment renovat, on també destaca l'estrena del blog corporatiu. A través d'aquest nou canal de comunicació anirem informant de les notícies i l'actualitat sobre el despatx professional en particular, així com del sector de l'edificació en general. A més, el blog també servirà per fer divulgació dels serveis [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-02T14:41:30+00:00 08/01/2018|
Compartir l'article: