Loading...
Despatx 2018-03-23T14:36:25+00:00

qui som

Ecoedifica és el despatx professional de Jordi Royo Vila, enginyer d’edificació i facility manager, col·legiat amb número 13361 al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. L’equip de treball està format, a més, per diferents col·laboradors que donen suport en temes específics, donant resposta a necessitats concretes.

Vam iniciar la nostra activitat com a despatx professional l’any 2012, i des de llavors treballem en el sector de l’edificació amb un compromís actiu a favor de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. La nostra seu està ubicada a Barcelona i el nostre àmbit d’actuació engloba tot el territori de Catalunya, sent el principal focus d’activitat la província de Barcelona.

el compromís constant amb els nostres clients i la seva satisfacció és el que millor ens avala

com som

Creiem que la sostenibilitat és un dels reptes del segle XXI. Cal satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de satisfer les necessitats del futur. Això implica un ús racional dels recursos naturals, respectant els seus cicles; un ús més eficient de l’energia, apostant per les fonts renovables; i un major respecte pel medi ambient, minimitzant al màxim l’impacte de qualsevol activitat.

La construcció consumeix el 50 % dels recursos naturals, el 40 % de l’energia i és responsable del 33 % de les emissions de CO2. És un sector on cal intervenir de manera prioritària per reduir el seu impacte ambiental. Així doncs, cal replantejar els criteris d’elecció dels materials, les solucions constructives i les instal·lacions dels edificis; apostant per aquelles tipologies que tinguin un baix impacte ambiental.